Friday, May 13, 2016

Ranjit v Katrina

I had to appear
I had to disappear

I had to be powerful
I had to be powerless

I had to gain
I had to lose

I had to suspend
I had to choose

I had to make
I had to break

I had to command
I had to beg

I had to rise
I had to fall

I had to consolidate
I had to dissolve

I had to tell one
I had to tell all

I had to feign goodness
I had to feign badness

I had to lie to reach the truth
I had to scream the truth aloud

No comments: